Polityka prywatności

Korzystając z tej witryny i/lub naszych usług, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności.

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. W ASKEYGEEK.com mamy kilka podstawowych zasad, których przestrzegamy:

ASKEYGEEK.com ("asKeygeek") prowadzi stronę internetową; www.askeygeek.com i aplikacje internetowe: UberCreate, UberTTS, UberTransfer oraz Aplikacje Android: AIRTIS - Art Creator AI & Hindi Text To Speech (Hindi TTS). Polityką asKeygeek jest poszanowanie prywatności użytkownika w odniesieniu do wszelkich informacji, które możemy gromadzić podczas obsługi naszych witryn internetowych.

Odwiedzający witrynę

Podobnie jak większość operatorów stron internetowych, asKeygeek gromadzi nieosobowe informacje identyfikujące, takie jak zwykle udostępniane przez przeglądarki internetowe i serwery, takie jak typ przeglądarki, preferencje językowe, witryna odsyłająca oraz data i godzina każdego żądania odwiedzającego. celem asKeygeek w gromadzeniu nieosobowych informacji identyfikujących jest lepsze zrozumienie, w jaki sposób odwiedzający asKeygeek korzystają z jej strony internetowej. Od czasu do czasu asKeygeek może udostępniać informacje nieosobowe w formie zbiorczej, np. publikując raport na temat trendów w korzystaniu ze swojej strony internetowej.
asKeygeek gromadzi również potencjalnie identyfikujące dane osobowe, takie jak adresy protokołu internetowego (IP) dla zalogowanych użytkowników i użytkowników pozostawiających komentarze na naszych blogach. asKeygeek ujawnia adresy IP zalogowanych użytkowników i komentatorów tylko w tych samych okolicznościach, w których wykorzystuje i ujawnia dane osobowe, jak opisano poniżej, z wyjątkiem tego, że adresy IP komentatorów blogów są widoczne i ujawniane administratorom bloga, na którym komentarz został pozostawiony.

Gromadzenie informacji umożliwiających identyfikację osób

Niektóre osoby odwiedzające strony internetowe asKeygeek decydują się na interakcję z asKeygeek w sposób, który wymaga od asKeygeek gromadzenia danych osobowych. Ilość i rodzaj informacji gromadzonych przez asKeygeek zależy od charakteru interakcji. Na przykład, prosimy odwiedzających, którzy komentują naszego bloga o podanie nazwy użytkownika i adresu e-mail. Osoby, które chcą otrzymywać aktualizacje asKeygeek za pośrednictwem poczty elektronicznej, gromadzimy ich adresy e-mail. W każdym przypadku asKeygeek gromadzi takie informacje tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne lub właściwe do realizacji celu interakcji odwiedzającego z asKeygeek. asKeygeek nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację osoby w sposób inny niż opisany poniżej. Odwiedzający mogą zawsze odmówić podania danych osobowych, z zastrzeżeniem, że może to uniemożliwić im angażowanie się w pewne działania związane z witryną.

Zagregowane statystyki

asKeygeek może zbierać statystyki dotyczące zachowania odwiedzających jej strony internetowe. Na przykład asKeygeek może monitorować najpopularniejsze strony w witrynie askeygeek.com lub używać spamu sprawdzanego przez usługę Akismet, aby pomóc w identyfikacji spamu. asKeygeek może wyświetlać te informacje publicznie lub udostępniać je innym. Jednakże, asKeygeek nie ujawnia danych osobowych w sposób inny niż opisany poniżej.

Ochrona niektórych danych osobowych

asKeygeek ujawnia informacje potencjalnie umożliwiające identyfikację osoby oraz informacje umożliwiające identyfikację osoby wyłącznie tym swoim pracownikom, kontrahentom i organizacjom stowarzyszonym, które (i) muszą znać te informacje w celu przetwarzania ich w imieniu asKeygeek lub świadczenia usług dostępnych na stronach internetowych asKeygeek, oraz (ii) które zgodziły się nie ujawniać ich innym. Niektórzy z tych pracowników, wykonawców i organizacji stowarzyszonych mogą znajdować się poza Twoim krajem; korzystając ze stron internetowych asKeygeek, wyrażasz zgodę na przekazywanie im takich informacji. asKeygeek nie będzie wynajmować ani sprzedawać nikomu informacji potencjalnie umożliwiających identyfikację osoby i danych osobowych. Poza swoimi pracownikami, wykonawcami i organizacjami stowarzyszonymi, jak opisano powyżej, asKeygeek ujawnia potencjalnie osobiście identyfikujące i osobiście identyfikujące informacje tylko w odpowiedzi na wezwanie sądowe, nakaz sądowy lub inne żądanie rządowe, lub gdy asKeygeek wierzy w dobrej wierze, że ujawnienie jest uzasadnione koniecznością ochrony własności lub praw asKeygeek, stron trzecich lub ogółu społeczeństwa. Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem witryny asKeygeek i podałeś swój adres e-mail, asKeygeek może od czasu do czasu wysyłać Ci wiadomość e-mail, aby poinformować Cię o nowych funkcjach, poprosić o Twoją opinię lub po prostu informować Cię na bieżąco o tym, co dzieje się z asKeygeek i naszymi produktami. Do przekazywania tego typu informacji używamy przede wszystkim naszych różnych blogów produktowych, więc spodziewamy się ograniczyć tego typu wiadomości e-mail do minimum. Jeśli wyślesz nam prośbę (na przykład za pośrednictwem wiadomości e-mail wsparcia lub za pośrednictwem jednego z naszych mechanizmów opinii), zastrzegamy sobie prawo do jej opublikowania, aby pomóc nam wyjaśnić lub odpowiedzieć na Twoją prośbę lub pomóc nam wspierać innych użytkowników. asKeygeek podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem potencjalnie identyfikujących i identyfikujących dane osobowe informacji.

Pliki cookie

Plik cookie to ciąg informacji, które strona internetowa przechowuje na komputerze odwiedzającego i które przeglądarka odwiedzającego dostarcza stronie internetowej za każdym razem, gdy odwiedzający powraca. asKeygeek używa plików cookie, aby pomóc asKeygeek identyfikować i śledzić odwiedzających, ich korzystanie ze strony internetowej asKeygeek oraz ich preferencje dostępu do strony internetowej. Odwiedzający asKeygeek, którzy nie chcą, aby pliki cookie były umieszczane na ich komputerach, powinni ustawić swoje przeglądarki tak, aby odrzucały pliki cookie przed korzystaniem ze stron internetowych asKeygeek, z tą wadą, że niektóre funkcje stron internetowych asKeygeek mogą nie działać poprawnie bez pomocy plików cookie.

Transfery biznesowe

Jeśli asKeygeek lub zasadniczo wszystkie jego aktywa zostaną nabyte lub w mało prawdopodobnym przypadku, gdy asKeygeek zakończy działalność lub ogłosi upadłość, informacje o użytkowniku będą jednym z aktywów, które zostaną przekazane lub nabyte przez stronę trzecią. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie transfery mogą mieć miejsce i że każdy nabywca asKeygeek może nadal wykorzystywać dane osobowe użytkownika w sposób określony w niniejszej polityce.

Reklamy

Reklamy pojawiające się na naszych stronach internetowych mogą być dostarczane użytkownikom przez partnerów reklamowych, którzy mogą ustawiać pliki cookie. Te pliki cookie pozwalają serwerowi reklamowemu rozpoznać komputer użytkownika za każdym razem, gdy wysyłają mu reklamę online, aby zebrać informacje o użytkowniku lub innych osobach korzystających z jego komputera. Informacje te umożliwiają sieciom reklamowym między innymi dostarczanie ukierunkowanych reklam, które ich zdaniem będą najbardziej interesujące dla użytkownika. Niniejsza Polityka prywatności obejmuje korzystanie z plików cookie przez asKeygeek i nie obejmuje korzystania z plików cookie przez reklamodawców.

Komentarze

Komentarze i inne treści przesłane do usługi antyspamowej Akismet nie są zapisywane na naszych serwerach, chyba że zostały oznaczone jako fałszywie pozytywne, w którym to przypadku przechowujemy je wystarczająco długo, aby wykorzystać je do ulepszenia usługi w celu uniknięcia fałszywych alarmów w przyszłości.

Informacje kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub w celu zaktualizowania posiadanych przez nas informacji o użytkowniku lub jego preferencjach, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Osoba kontaktowa:
Anson Antoni

Zmiany w polityce prywatności

Chociaż większość zmian może być niewielka, asKeygeek może zmieniać swoją Politykę prywatności od czasu do czasu i według własnego uznania. asKeygeek zachęca odwiedzających do częstego sprawdzania tej strony pod kątem wszelkich zmian w Polityce prywatności. Dalsze korzystanie z tej witryny po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w niniejszej Polityce prywatności będzie oznaczać akceptację takich zmian.

Gratulacje!
Zrobiłeś to,
Nie zamykaj!
Podaj swoją szansę na wygraną 100 000 kredytów na postacie UberTTS
Dziękujemy za wizytę!

To wyskakujące okienko nie pokaże zależy od Ciebie Ponownie!!!

Jajko wielkanocne UberTTS 100 tys